Handelsbetingelser – Airshells.com

Vilkår og betingelser
Generelle vilkår for salg, levering og service (“Vilkår”) gjelder alle avtaler med Airshells Denmark, CVR-nummer 29137846 (“Selskapet”) service, leie og levering av Selskapets Produkter (“Produkt”) til Kunden.

Avtaler
Vilkårene, sammen med Selskapets tilbud og ordrebekreftelser, utgjør hele avtalen for Selskapets service, leie og levering av Produktet til Kunden (“Avtalen”). Kundens kjøpsbetingelser som er trykt på bestillinger eller på annen måte kommunisert til Selskapet er ikke en del av Avtalen.

Endringer og tilføyelser til Avtalen gjelder kun dersom partene skriftlig har samtykket til dette.

Ved bestilling godtar Kunden at Selskapet har rett til å trekke en ukes leiekostnad for Produktet fra Kundens kredittkort for hver påbegynte uke - opptil 5 uker - som Kunden ikke har returnert Produktet. Dette beregnes fra tidspunktet som er angitt i ordrebekreftelsen, eller fra tidspunktet da Kunden kontaktet Selskapets kundeservice. Etter at den oppgitte 5-ukers perioden er utløpt vil Produktets eierskap overføres til Kunden. Hvis Produktet ikke returneres innen fristen, vil Kunden motta en påminnelse fra Selskapet innen 24 timer. En ny påminnelse om manglende innlevering av Produktet vil bli gitt etter 72 timer, hvoretter Selskapet vil ta betalt for en ekstra ukes leie dersom Kunden ikke har kontaktet Selskapet. Deretter vil Selskapet sende påminnelser til Kunden i begynnelsen av hver ny uke.

Når du booker et produkt på Airshells reservasjonside, opprettes en personlig kundekonto automatisk i ditt navn, som registrerer reservasjonen på deg.

Abonnementbetingelser
Prosedyre ved nytt betalingskort
Hvis betalingskortet ikke lenger kan brukes (f. eks. fordi det er utløpt, sperret osv.), og du ønsker å fortsette abonnementet ditt, bes du si opp nåværende avtale og opprette et nytt abonnement med det nye kortet ditt.

Kvittering for opprettelse av abonnement
Etter du har booket et Airshells-produkt vil du motta en kvittering på epost-adressen du har angitt ved bestilling.

Oppsigelse
Du er bundet til abonnementet frem til returnering av det leide Airshell-produktet er bekreftet, eller en eventuell erstatningssak for manglende tilbakelevering av Airshell-produkter, er avsluttet.

Så lenge et av disse kravene er oppfylt, kan abonnementet sies opp via kundeprofilen din, eller ved å kontakte service@airshells.com på epost.

Pris
Prisen for det leide Produktet er oppgitt i Selskapets gjeldende prisliste på nettsiden airshells.com på det tidspunktet Selskapet bekrefter Kundens bestilling, med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet. Priser inkluderer skatt, selv om leien er MVA-fri.

Betalingsbetingelser
Betaling må skje i henhold til ordrebekreftelsen. Betalingen må utføres innen, og ikke senere enn, avtalt tidspunkt eller forfallsdato angitt i fakturaen.

Hvis Kunden ikke betaler innen forfallsdato, har Selskapet rett til å kreve strafferenter grunnet sen betaling. Renter på sen betaling er beregnet til 2% per ny påbegynt måned.

Bruk av Produktet i leieperioden
Selskapets Produkt kan bare brukes av Kunden som er oppgitt i ordrebekreftelsen.

Produktet kan kun brukes til transport av vogner, barnevogner, sportsvogner, sykler, ski, golfutstyr, bilstoler og rullestoler.

Kunden har ikke lov til å fremleie Produktet.

Bestilling
Alle online bestillinger må gjøres senest 25 timer før hentning, eller i samråd med Selskapets kundeservice. I noen tilfeller kan bestilling gjøres ved avgang på den gitte flyplassen.

Henting
Selskapet leverer Produktet innen den tiden som fremgår av Selskapets ordrebekreftelse. Hvis Selskapet venter en forsinkelse i leveringen av Produktet vil Selskapet informere Kunden om dette, og samtidig informere om årsaken til forsinkelsen og den nye forventede leveringstiden.

Uavhengig av ovennevnte tilfelle er Kundens reservasjon ikke en garanti for at Produktet vil være tilgjengelig ved angitt tidspunkt for henting. Hvis Produktet ikke har blitt returnert etter forrige leieperiode, transport med kurér, eller Produktet er skadet, er Selskapet forpliktet til å levere et nytt Produkt til Kunden uten unødig forsinkelse. Som en hovedregel vil Selskapet kunne levere et nytt Produkt til Kunden umiddelbart.

Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for tapte reservasjoner, eller for manglende Produkter ved hentestedet hvis dette skyldes omstendigheter som er utenfor Selskapets ansvarsområde.

Oppbevaring
Selskapet har et stort utvalg av tilknyttede flyplasser for oppbevaring og enveisreise. Hvis Kunden har valgt oppbevaring av Produktet på en destinasjonsflyplass, er Kunden ansvarlig for å ha satt seg inn i vilkårene og betingelsene for henting og/eller returnering ved den gitte destinasjonen. Informasjon om dette kan finnes på Selskapets nettside www.Airshells.com under ‘informasjon’.

Selskapet er ikke ansvarlig for endringer i flyplassens åpningstider, eller perioden når flyplassens ansatte og Selskapets forretningspartnere håndterer levering og returnering av Produktet.

Inspeksjon
Kunden må inspisere Produktet ved henting. Hvis Kunden oppdager en feil eller defekt, som Kunden ønsker at skal noteres, må Selskapet skriftlig varsles om feilen/defekten uten unødig forsinkelse, akkompagnert av riktig dokumentasjon som er tilgjengelig på Selskapets nettside airshells.com. Dersom Selskapet ikke informeres skriftlig om en feil/defekt som Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget, uten unødig forsinkelse, kan det ikke senere gjøres krav om erstatning.

Selskapets forretningspartnere ved hentestedet må uten unødig forsinkelse varsles om klager på Produktet.

Returnering
Returnering av Produktet etter leieperiodens slutt må gjøres på datoen angitt i ordrebekreftelsen, og på det angitte stedet, med mindre annet er avtalt med Selskapets kundeservice.

Produktet må leveres i samme tilstand som det var i ved henting, samt rengjøres for alle spor etter leieperioden. Hvis rengjøring er bestilt, vil bagen bli rengjort av Selskapets ansatte eller partnere.

Hvis Produktet ikke leveres i samme tilstand til spesifisert leveringssted og tidspunkt, forbeholder Selskapet seg retten til å gjøre et krav om kompensasjon fra Kunden for kostnadene ved reparasjon av skader og defekter, eller erstatning av Produktet.

Av hensyn til forsikringen kan Selskapet, dersom det skulle oppstå manglende tilbakelevering av Produktet, bli pålagt å sende inn en politirapport, med mindre annet er avtalt mellom Kunden og Selskapets kundeservice.

Forlengelse
Produktets leieperiode kan kontinuerlig forlenges med ny avtale ved betaling av et administrasjonsgebyr (avhengig av tilgjengelighet).

Leieperioden må forlenges gjennom Selskapets servicesenter på airshells.com.

Ved sen returnering uten å ha bedt om forlengelse av leieperioden, har Selskapet rett til å innkreve et gebyr i tillegg til den vanlige leieprisen frem til Produktet blir returnert. Hvis Kunden har tatt ut forsikring, vil det også bli et forsikringsgebyr per påbegynte leieperiode, frem til Produktet returneres til leveringsstedet angitt på ordrebekreftelsen.

Skade på Produktet under leieperioden
Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre krav mot Kunden for kostnader ved reparasjon eller erstatning i tilfelle uaktsomhet, forsettlig skade eller avhending av Produktet under Kundens leieperiode.

Ansvarsbegrensning
Selskapets ansvar for Kundens direkte tap er begrenset til det beløpet som faktureres fra Selskapet for leie av Produktet. Selskapets kompensasjon kan aldri overstige dette beløpet.

Uavhengig av eventuelle motstridende vilkår i avtalen, er Selskapet ikke ansvarlig overfor Kunden for eventuelle indirekte tap eller følgeskader av noe slag.

Selskapet er heller ikke ansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tap som følge av handlingene - og/eller utelatte handlinger - til Selskapets forretningspartnere på de respektive flyplassene.

Selskapet er ikke ansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tap grunnet kansellerte fly, bagasje på avveie, flyplass konkurs og/eller reduksjon i bemanning på flyplassen grunnet streik, kanselleringer osv.

Produktansvar
Hva angår produktansvar, er det de gjeldende reglene i dansk lov som gjelder med følgende modifikasjoner. I den grad ingenting annet følger av obligatoriske, juridiske regler, er Selskapet ikke ansvarlig for skade på eiendom.

I tillegg er Selskapet under ingen omstendigheter ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre indirekte økonomiske tap pådratt av bedriftskunder.

Hvis Selskapet har ansvar for produktansvar overfor tredjeparter, er bedriftskunder forpliktet til å godtgjøre Selskapet i samme utstrekning som Selskapets ansvar er begrenset i henhold til disse bestemmelsene.

Bedriftskunder er også forpliktet til å bli tatt opp til samme domstol som behandler eventuelle krav om skadeoppgjør mot Selskapet.

Force Majeure
Uavhengig av eventuelle motstridende vilkår i Avtalen, er Selskapet ikke ansvarlig overfor Kunden for manglende overholdelse av forpliktelser som kan tilskrives force majeure. Fritak fra ansvar eksisterer så lenge force majeure eksisterer. Force majeure anses å være omstendigheter som er utenfor Selskapets kontroll, og som Selskapet ikke kunne ha forutsett ved opprettelse av Avtalen. Eksempler på force majeure er uvanlige naturforhold, krig, terror, brann, flom, hærverk og arbeidskonflikter.

Skade på Kundens eiendeler under reisen
Bare Kundens egen eiendomsforsikring dekker skade/tap av Kundens varer og eiendeler under transport.

Kundens Produkt minimerer risikoen for skade under flytransport, men bruk av Selskapets Produkt er ikke en garanti eller forsikring for skadefri transport av Kundens varer eller eiendeler.

Afbestillingsforsikring
En afbestillingsforsikring giver dig mulighed for at afbestille eller ændre din reservation op til 24 timer før afgang. Det er din sikkerhed hvis der skulle opstå uforudsete ting der gør at du må annullere din rejse. 

Afbestilling af en reservation af Produktet kan ske på hvilket som helst tidspunkt indtil 24 timer før afrejsetidspunktet. Kunden får refunderet lejebetaling, men opkræves et afbestillingsgebyr svarende til 20% af den oprindelige lejebetaling. Ændring af reservation er afgiftsfri og kan ændres til en valgfri dato så længe lager haves indenfor 12 mdr.

Hastegebyr
Hastegebyr er et gebyr for bookinger som har mindre end 48 timer til afrejse. For at kunne koordinere produkt og personale til din booking, med kort tid til afrejse, tager vi et hastegebyr på 49 kr.

Reklamasjoner
Reklamasjoner om forhold knyttet til Produktet som oppstår under leieperioden må mottas av Selskapet innen 14 dager etter Kundens returnering av Produktet.

Innsjekking
Selskapet kan belaste et gebyr tilsvarende DKK 80 hvis Kunden ikke leverer Produktet ved Københavns Lufthavn på bagasjebånd nummer 9 (i tilfelle stor bagasje) før Kunden går gjennom sikkerhetskontrollen ved avgang fra København Lufthavn, da en av Selskapets ansatte må innkalles til å håndtere Produktet.

Det er Kundens ansvar å kontakte flyselskapene om reglene for transport og pakking av vogner, barnevogner, rullestoler, sykler osv.

Ved innsjekking på andre flyplasser må Kunden alltid følge den informasjonen som er gitt om levering.

Leie av Produktet “Flightcase for sykkel”
Når Kunden leier Selskapets Produkt “Flightcase for sykkel” kan Kunden hente Produktet dagen før avgang, dersom Produktet er tilgjengelig. Kunden kan returnere Produktet dagen etter at de kommer tilbake. Det ovennevnte tilfellet må avtales med Selskapets kundeservice på airshells.com.

Rabatter/Kuponger
Når Kunder bruker kuponger eller rabattkoder, må kodene angis i feltet “Rabattkode” ved bestilling. Etter dette kan ikke Kunden bruke kuponger og/eller rabattkoder.

Alle rabatter og kuponger vil bli tilbakestilt den 31 desember.

Jurisdiksjon og valg av lov
Enhver tvist som kan oppstå i samarbeidet mellom Selskapet og en bedriftskunde må behandles av en dansk domstol i henhold til dansk lov.

Personopplysninger
Selskapet håndterer Kundens personopplysninger i forbindelse med reservasjoner. For informasjon om Selskapets håndtering av Kundens personopplysninger henvises det til Selskapets retningslinjer for personvern, som har blitt gjennomgått og godtatt når bestilling utføres. Selskapets retningslinjer for personvern kan også finnes på Selskapets nettside airshells.com.