fb_view

Sekretesspolicy

Genom att besöka Airshells webbplats accepterar du denna sekretesspolicy. När du besöker Airshells webbplats accepterar du att uppgifter samlas om dig genom användning av cookies, och du är medveten om att du tillhandahåller denna information själv.

1. Personuppgifter

1.1. Vad är personuppgifter?

Airshells begär dina personuppgifter och användarrelaterad information när du köper tjänster på en av våra webbplatser, eller när du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev eller ber oss kontakta dig. Det handlar främst om uppgifter som namn, adress, postnummer, e-post eller telefonnummer. När du köper eller registrerar dig för en tjänst, är obligatorisk information tydligt markerad på formuläret. Annan information i samband med köp eller registrering av en tjänst är valfri.

1.2. Lagring av personuppgifter
När du köper tjänster på en av våra webbplatser behöver vi dina personuppgifter för betalning, leverans, eventuell avbokning och reklamation. Du kan ha tillhandahållit din information genom att registrera dig för nyhetsbrev eller när du fyllt i ett kontaktformulär.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är prenumerant eller tar emot våra nyhetsbrev, och så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla juridiska skyldigheter. Efter detta tar vi på begäran bort dina uppgifter.

1.3. Vad använder Airshells personuppgifter till?
Dina insamlade personuppgifter används främst för att slutföra köpet av tjänsten. Dessutom används uppgifterna av Airshells och våra partners för att få större kunskap om dig och dina preferenser. Detta kan bland annat inkludera studier och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknologiska lösningar. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida du inte ger ett separat samtycke till detta, eller om personuppgiftslagen tillåter avslöjande av kundinformation.

Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring med nyheter, erbjudanden och liknande, kan Airshells använda de insamlade uppgifterna för att anpassa marknadsföringen du får via telefon, brev eller elektroniska medier.

1.4. Skydd av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen måste dina personuppgifter hanteras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar uppgifterna du tillhandahåller på datorer med begränsad åtkomst. Dessa finns i kontrollerade anläggningar och miljöer, och våra säkerhetsåtgärder övervakas regelbundet för att säkerställa att vår användarinformation hanteras korrekt och i enlighet med dina rättigheter som användare.

Vi kan inte garantera 100 % säkerhet för dataöverföringar via internet. Detta innebär att det finns en risk att andra kan få olaglig åtkomst till uppgifter när data skickas och lagras elektroniskt. Observera att du lämnar dina personuppgifter på egen risk.

1.5. Förändringar i behandlingen av personuppgifter
Den snabba utvecklingen av internet innebär att löpande förändringar i vår behandling av personuppgifter kan vara nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi naturligtvis att korrigera datumet för "senaste uppdatering" längst ner på sidan, så att du alltid har tillgång till den uppdaterade och aktuella versionen. Vid betydande förändringar kommer vi självklart att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

Kontakt
Om du har några frågor om vår sekretesspolicy, vänligen maila eller ring oss på adresserna och telefonnumren på webbplatsen.

Airshells Denmark ApS

Senaste uppdatering: 13/11/2019