Insurance terms

Du har mulighed for at købe en forsikring, der dækker skader på indholdet af dine tasker

Dækning:

  1. Erstatning ved skadet eller forsvundet bagage, som ikke er dækket af anden forsikring/ansvar.
  2. Udgifter til leje af erstatningsudstyr på destinationen, hvis en skade gør det forsikret ubrugeligt til sit formål.
  3. Lejeudgifter til tilsvarende udstyr, hvis det er forsinket mere end 1 time. Gælder ikke ved mellemlandinger.
  4. Selvrisiko opkrævet af din egen indbo- eller erhvervsløsøreforsikring.

Dækningsperiode:
Forsikring dækker fra bagagen indleveres til flytransport og indtil at den afhentes igen ved bagageudlevering på destinationen.

Returrejsen er også dækket hvis Airshells er lejet til begge transporter. Herefter slutter forsikringen.